Čia spaudos ir kitokios žiniasklaidos atsiliepimų bibliografinė rodyklė. Su nuorodomis į visą pranešimą pirminiame šaltinyje. Kur nebėra — į nuorašus čia, Kupolėje.lt.

Paminėjo rašytojo partizano Broniaus Krivicko gimimo 100-metį
2019 m. lapkričio 22 d. „Biržiečio žodis“ Gražina Dagytė: Daugiau tikrumo, patriotizmu alsuojančios pokario metų dvasios mi­nėjimui suteikė Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Ku­polė“, kuris per Lietuvą keliauja pasakodamas istoriją daina. Renginiui baigiantis, minėjimo dalyviai dainavo kartu. 2019-11-29 reportažą atkartojo „Valstiečių laikraštis“.

Subatos vakarėly
2019 m. liepos 29 d. „15min“ Rūtos Averkienės fotoreportažas iš Marcinkonių, kur liepos 26-28 dienomis vyko respublikinis folkloro festivalis „Subatos vakarėly“, koncertavo Daivos Bradauskienės vadovaujama „Kupolė“ iš Kauno.

Trys Karaliai Kaune
2019 m. sausio 6 d. vyko miesto eitynės, šokiai ir dainos Rotušės aikštėje su apsilankiusiais „Trimis karaliais“. Žiemos saulėgrįžos švenčių pabaigtuvėse koncertavo ir „Kupolė“. Ivetos Skliutaitės fotoreportažą paskelbė „Lietuvos rytas“ 2019-01-06.

Gedulo ir vilties diena Elektrėnuose
2018 m. birželio 14 d. per mišias Elektrėnuose ir po mišių šventoriuje prie paminklo žuvusiems „Kupolė“ giedojo partizanų ir tremtinių giesmių, skaitė jų ištraukų. Albinos Sidaravičienės fotoreportažą skelbia 2018-06-25 „Elektrėnų kronika“ 25 nr. 4 psl.

Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio šventė Kruonyje
2018 m. vasario 15 d. Kruonio kultūros centro reportažas iš sukakties iškilmių, kuriose greta savo bendražygių Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblio „Verpeta“ dalyvavo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto folkloro ansamblis „Kupolė“.

Trijų karalių garbei Kaune surengtos įspūdingos eitynės ir koncertas
2018 m. sausio 6 d. šventės Kaune, kur miestelėnus ir svečius sveikino ir linksmino „Kupolė“, „Žaisa“, „Alda“, „Jotija“, „Piliarožė“, „Sodyba“, „Dailingė“, „Sodailio“, I. Skliutaitės ir M. Balčiūno fotoreportažą paskelbė „Lietuvos rytas“, o išvakarėse renginį anonsavo „Verslo žinios“.

Jauki atsisveikinimo su vasara šventė
2017 m. rugpjūčio 16 d. „Gimtajame Rokiškyje“ Vilma Bičiūnaitė aprašo Žolinės atlaidus Šv. Mato bažnyčioje, kur „Kupolė“ žavėjo tikromis lietuviškomis giesmėmis, o dr. Bernatonio tapybos parodą papildė Gediminas Kančys, padovanojęs senas langines iš Obelių.

Tradicinėse Rasose svarbiausia – gamtos magija
2016 m. birželio 23 d. „Kauno dienoje“ (ISSN 1392-7639) 23 psl. Romo Žolyno pokalbis apie Kupolės (Rasos, Joninių) šventės papročius su etnologe Gražina Kadžyte ir su „Kupolės“ vadove Daiva Bradauskiene.

Su liaudies šokiu ir daina – neišskiriami
2016 m. balandžio 11 d. „Kauno dienoje“ (ISSN 1392-7639) 11 – 13 psl. Vaida Milkova kalbina keturis Kauno rajono etnokultūros puoselėtojus, tarp jų Domeikavos gimnazijos folkloro ansamblio „Serbentėlė“ bei LSMU Veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ vadovę Daivą Bradauskienę.

Jau dešimtajame „Subatos vakarėly…“
2015 m. liepos 25 šeštadienį „Kupolė“ koncertavo Panarose, Zervynose ir Marcinkonyse — tris dienas trukusiame dešimtajame folkloro festivalyje „Subatos vakarėly…“. Jį kasmet rengia ir svečių iš visos Lietuvos sukviečia Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtos rezervato direkcija. Savo rankų darbo sakalą „Kupolės“ vadovė įteikė šmaikštuoliui festivalio vedėjui Jonui Bajoriūnui, o jos sukviesti iš visų ansamblių ir tarp žiūrovų buvę vyrai galop užtraukė „Šių naktį per naktį…“.

Likimo išbandymai nepalaužė
2015 m. balandžio 29 d. Ukmergės rajono Vlado Šlaito bibliotekoje Joanos Mureikienės tremties prisiminimų knygos pristatymą Daivos Bradauskienės vadovaujamas LSMU folkloro ansamblis „Kupolė“ palydėjo dainomis „Partizanų būrys“, „Ko palinkot, žilvičiai“, „Ten, kur šlama“, „Bolševikai tegu žino“. Vakaronę aprašė leidyklos „Versmė“ atstovas ats. plk. Arūnas Dudavičius, nuotraukomis iliustravo Melanija Širvienė, biblioteka internete paskelbė 2015-05-06.

Verbų sekmadienį klausėmės kantičkinių giesmių
2015 m. kovo 1 d. Karmėlavos Šv. Onos bažnyčioje po mišių „Kupolė“ su dr. Antanu Bernatoniu, pritariant bažnyčios choristams, giedojo „Sveika, karaliene“, „Oi gražus gražus tolimasis dangus“ ir kitas dar XIX amžiaus lietuviškas giesmes. Parapijos svetainėje www.karmelavosparapija.lt apie jas paskelbė Asta Žūkaitė 2015-04-01.

Monsinjoro Alfonso Svarinsko devyniasdešimtmetis Seime
2015 m. sausio 30 d. Seimo rūmuose Alfonso Svarinsko atminties pagerbimo iškilmėse jo gimimo 90-ųjų metinių proga dainavo LSMU folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovė Daiva Bradauskienė). Lidijos Veličkaitės reportažą su nuotraukomis paskelbė „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-6426) 2015-02-13.
„Kupolė“ Seime pagerbia mons. Alfonsą Svarinską

Su Algirdo Patacko „Litua“ Birštone
2014 m. rugsėjo 29 d. „Kupolės“ vyrai Antanas, Mečys, Gintautas ir Danielius dainavo Birštono viešojoje bibliotekoje, Algirdo Patacko knygos „Litua“ pristatymo iškilmėse. Jas aprašė Vilija Čepaitė „Kiekvienas lietuvis turi perskaityti šią knygą“ su Vaclovo Sinkevičiaus nuotraukomis „Krašto vitrina“ (ISSN 1648-6226) 2014-09-30 ir Stasė Asipavičienė „Litua – tai mūsų Tėvynė Lietuva“ 2014-10-04 „Naujasis Gėlupis“ (ISSN 1392-7248) 3 psl.

Antano Terlecko „Ne pats pasirinkau savo dalią“ knygos pristatymas
2014 m. vasario 6 d. „Kupolė“ dainavo partizanižkas dainas Lietuvos mokslų akademijos menėje Vilniuje, Antano Terlecko prisiminimų knygos „Ne pats pasirinkau savo dalią“ išleidimo iškilmėse. Ir kitose iškilmėse Marijampolės savivaldybės administracijos salėje kovo 10 dieną.
Kupolė dainuoja Mokslų akademijoje

Šventės baigėsi – į Kauną įžengė Trys karaliai
2014 m. sausio 6 d. šventės „Trys karaliai atvažiavo — visas svietas uždainavo“ fotoreportażas iš Kauno rotušės aikštės, paminėta ir joje dalyvavusi „Kupolė“.

Prienų globos namuose
2013 m. gruodžio 19 dieną giesmėmis, dainomis, šokiais ir žaidimais senelius džiugino LSMU folkloro ansamblis „Kupolė“ ir kartu atvykęs Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas su „Atžalyno“ klubo nariais. Svečiai aplankė Paprienėje įkurdintus sportininkus veteranus Justiną Kirvelaitytę, Algimantą Pėžą, Petrą Pipirą, įteikė dovanėles.
„Kupolė“ Prienų globos namuose

Petro Žukausko knygų sutiktuvės
2013 m. spalio 18 d. 16 val. Kauno menininkų namuose žurnalisto, poeto ir prozininko Petro Žemkausko 2013 metais išleistų knygų sutiktuvėse dalyvaus Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno sk. pirmininkas Vidas Mačiulis, Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė Gražina Petrošienė, nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas Vladas Buragas, „Ūkininko patarėjo“ redaktoriaus pavaduotoja Teklė Mačiulienė, poetai Aleksas Dabulskis, Robertas Keturakis, Rimantas Klusas, prozininkai Jurgis Gimberis, Juozas Kundrotas, Petras Venclovas, kompozitoriai Julius Siurbis, Vincentas Kursa su savo ansambliu „Bočiai“, Rūtos Morozovaitės vokalinės studijos „Rūta“ dainininkės, kūrybinės raiškos asociacijos „Branduma“ moterų ansamblis (vadovė Teresė Varnagirienė), liaudiškos muzikos ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis).

Jubiliejaus palytėtas folkloro grynuolis
2013 m. gegužės 8 d. „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) 13 psl. Virginija Skučaitė, iliustruota.
Aprašyta trisdešimties metų „Kupolės“ veikla, balandžio 27 d. sukaktuvių iškilmių koncertas ir dailės paroda, pristatyta „Serbentėlė“, jos vadovė Daiva Bradauskienė ir krikštatėvis Antanas Bernatonis, pakviesta paklausyti „Kupolės“ giedojimų Balbieriškio bažnyčioje gegužės 19 dieną.

Konferencija, skirta Žemaitijos krikšto jubiliejui
2013 m. kovo 26 d. „Žemaitis“ (ISSN 1648-6668) 8 psl. Gintarė Karmonienė apie Platelių dvaro klėtyje vykusią konferenciją, kur LSMU Veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ vadovas Antanas Bernatonis pasakojo apie senuosius Žemaičių Kalva­rijos kalnus, o vėliau už vaišių stalo ir vedė Kalnų giedojimą.

Albumo „Marijampolė. Partizaninis karas“ pristatymas
2013 m. vasario 12 d. Istorinėje prezidentūroje Kaune „Tauro“ partizanų dainas atliko LSMU Veterinarijos akademijos folklorinis ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis).

Užgavėnės vasario 9 dieną
Šeštadienį nuo 12 valandos Lietuvos liaudies muziejuje linksmybes kelia kapelos ir folkloro ansambliai, tarp jų „Kupolė“. Plačiau šventės tvarkaraštis — LLBM buveinėje, „Vorutoje“ ir kitur.

Lietuvos kultūros ministerijos 2012 metų premija
2012 gruodžio 20 Kultūros ministerijos premijomis apdovanoti dvidešimt šalies kūrėjų. Tarp jų 39 BSI premija už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus įvertinta Kauno rajono vaikų folkloro ansamblio „Serbentėlė“ vadovė Daiva Bradauskienė.

Šermenų maldų ir giedojimo kultūra Lietuvoje
2012 gruodžio 12 „Marijos radijo“ laidoje „Religija, mokslas, kultūra“ prof. Alfonsas Motuzas domisi, kodėl net jaunimui dar vis labiau patinka senos tautinės šermenų giesmės už bažnyčios ir laidojimo namų siūlomą modernią, jau net ir linksmą muziką. Atsakinėja ir gieda „Kupolė“.

Nugriaudėjo Trakinių partizanų dainos
2012 rugsėjo 3 Lietuvos šaulių studentų korporacijos „Saja“ reportažas iš jų surengto sambūrio Anykščių raj. Trakiniuose, kur rugsėjo 2 dieną partizanų dainas traukė „Kupolė“. Mindaugo Mikulėno (partizano „Kilimo“) nuotraukos.
„Kupolė“ Trakiniuose prie partizanų slėptuvės

Dalyvauk sąskrydyje „Trakinių partizanai 2012“
2012 rugpjūčio 22 Misijasibiras.lt oficialus pranešimas apie sambūrį Anykščių raj. Trakiniuose prie partizanų slėptuvės, kur rugsėjo 2 dieną nuo 14:00 iki 16:00 dainuos „Kupolė“.

Rumšiškėse gimė naujas festivalis
2012 liepos 23 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Saulius Tvirbutas.
Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse pirmą kartą surengtas šiuolaikinio folkloro ir alternatyvios muzikos festivalis „Margos pievos“. Jame taip pat vyko amatų, liaudies žaidimų, senovės gyvensenos pristatymas. Festivalio koncertą pradėjo tradicines folklorines dainas propaguojantis Kauno kolektyvas „Kupolė“. Ansamblis padainavo šienapjūties, rugiapjūties darbo dainų, supažindino ir su pokario partizanų dainomis. „Dzūkijoje esame užrašę daug jų kūrybos dainų, įdainavome jas į kompaktinę plokštelę. Manome, kad būtina įamžinti ir puoselėti šio dramatiško laikotarpio liaudies kūrybą“, — sakė „Kupolės“ vadovas Antanas Bernatonis.

Ukmergėje skambėjo šalies tremtinių dainos
2012 birželio 19 „Gimtasis kraštas“ (ISSN 1392-8090) 78 nr. Eglė Krikštaponytė, Simonos Zvicevičiūtės nuotr.
Respublikinės politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventės „Leiskit į Tėvynę“ pabaigoje birželio 15 dieną Ukmergėje koncertavo folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovaujamas Antano Bernatonio.

Sekminių dieną – ketvirtasis folkloro festivalis
2012 birželio 2 „Šiaulių kraštas“ (ISSN 1648-4010) Saulius Juškevičius, 1 ats.
Per Sekminių šventę Radviliškyje vykusiame folkloro ansamblių festivalyje „Ganiau palšus jaute­lius“ buvo prisiminti senovės papročiai, dainos, šokiai. Žiūrovų plojimų ir palaikymo sulaukė Kau­no Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovaujamas Antano Bernatonio.

Tylos žodžiai
2012 gegužės 15 „Mūsų žodis“ (ISSN 1392-6209) 8 psl. Laima Sendrauskienė (Verbliugevičiūtė), Mykolo Šimkaus nuotraukos.
Motinos dienos išvakarėse Mosėdžio kultūros centre atidaryta Almos Bernatonienės ir Antano Algirdo Bernatonio tapybos kūrinių paroda.

Sekmines švęskime kartu!
2012 gegužės 4 Radviliškio MKC kultūros projektų vadovė Vaida Norkevičienė, kartoja Radviliškietis.ltKelmiskiams.lt ir kiti.
Kvietimas į tarptautinį folkloro festivalį „Ganiau palšus jautelius“ Radviliškio kultūros ir poilsio parke, kur 2012 m. gegužės 27 dieną gegužinėje susirinkusius linksmins Kauno veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“.

LLKS visuotinio suvažiavimo apžvalga
2012 balandžio 23 „Voruta“ (ISSN 1392-0677) Zigmas Tamakauskas.
2012 m. balandžio 21 dieną Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimo Kauno įgulos karininkų ramovėje pabaigą vainikavo žinomas „Kupolės“ ansamblis poeto Maironio giesme „Lietuva brangi“, kuriai atsistoję savo balsais pritarė visi Suvažiavimo dalyviai.

Etnokultūrininkai aptarė etninės kultūros padėtį Aukštaitijoje
2012 vasario 28 Alkas.lt Vitalija Vasiliauskienė.
2012 vasario 22 — Vieversio dieną — Aukštaitijos etnokultū­rininkai „suskrido“ į Kauną: pasitarti, apžiūrėti mokyklų su folkloro kolektyvais, aplankyti Juškų muziejaus ir atstatomų Raudondvario rūmų, išklausyti rajono valdžios, regioninės etninės kultūros globos tarybos, suderinti 2012 metų renginių plano. Posėdžio dalyvius šokiu ir daina pasitiko Daivos Bradauskienės vadovaujamas Domeikavos gimnazijos vaikų folkloro kolektyvas „Serbentėlė“. Apie etninį ugdymą šioje mokykloje byloja skaičiai: iš 600 mokinių net 100 dalyvauja folkloro kolektyvo veikloje.

Užgavėnių linksmybės – Kaune ir Rumšiškėse
2012 vasario 17 „Diena Media News“ pranešimas apie šventės tvarkaraštį.
2012 m. vasario 18 d. 13 val. Užgavėnių šventę tautiniais šokiais, žaidimais ir dainomis pradeda „Kupolė“ Lietuvos zoologijos sode.

Laisvės gynėjų dienos renginiai prasidės minėjimu „Sveika būk, laisve“
2012 sausio 9 DMN, „Kauno diena“, Diena.lt
Pranešimas apie artėjantį Sausio 13-osios metinių paminėjimą Kaune. Sausio 12 d. 18 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje dalyvaus Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas A. Bernatonis).

Trys karaliai Kaune paskelbė žiemos švenčių pabaigą
2012 sausio 6 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Kauno tautinės kultūros centro direktorės Vilijos Kepežinskienės ataskaita, paminėta šventėje dalyvavusi „Kupolė“.

„Trys karaliai“ Kaune 2012 (filmuotas anonsas)
2011 gruodžio 28 Kauno tautinės kultūros centras, XII.29 „Kauno diena“„Kauno žinios“, XII.30 Kauno miesto savivaldybė, 2012.I.3 Alkas.lt, I.4 „Kauno alėja“ ir kiti.
Penktadieny 16:30 Kauno rotušės aikštėje prasidės koncertas „Trys karaliai atvažiavo — visas svietas uždainavo“, kuriame tarp kitų dalyvaus folkloro ansamblis „Kupolė“.

Renginiai, skirti Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai
2011 spalio 27 „Kauno žiniose“ Kauno rajono savivaldybės pranešimas žiniasklaidai.
Spalio 22 dienos popietę zapyškiečiai gausiai rinkosi į seniūnijos salę, kur jiems buvo organizuota jautri ir labai šilta vakaronė su lietuviškų romansų muzika. Po sveikinimo kalbų ir apdovanojimų prasidėjo koncertinė vakaronės dalis. Širdį virpinančiais gitaros garsais keletą kūrinių atliko jaunasis Zapyškio gitaristas Edvinas Januška, Lietuvos veterinarijos universiteto folkloro ansamblis „Kupolė“ nuteikė linksmam, teatralizuotam koncertui. Retro stiliumi pasipuošusios damos, iškalbingi ir egantiški ansamblio vyrai sukūrė itin puikią ir profesionalią atmosferą. Koncerto metu skambėjo pačios gražiausios ir žinomiausios romansų stiliumi atliekamos dainos, kurias kartu su „Kupole“ dainavo ir visi susirinkusieji. Po nuotaikingo koncerto seniūnas Sigitas Imbrasas pakvietė senjorus ir atlikėjus prie bendro vaišių stalo.

Nelygioje kovoje kritę. Nedvejojo, išėjo ginti laisvės
2011 spalio 20 „Voruta“ (ISSN 1392-0677) Birutė Žemaitaitytė, Algirdo Žemaičio nuotr.
2011 spalio 12 dieną Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje surengtose partizanų Adolfo Ramanausko „Vanago“ ir jo žmonos Birutės suėmimo 55-ųjų metinėse „Kupolė“ (meno vadovas Antanas Bernatonis) atliko partizanų dainų, kartu įterpdama Vanago pasisakymų iš jo knygos „Daugel krito sūnų“.

Lietuvos partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko (Vanago) ir jo žmonos suėmimo 55-ųjų metinių minėjimas
2011 spalio Vilniaus karininkų ramovės pranešimas, pakartotas Alkas.ltPunskas.plMažoji-Lietuva.ltVoruta.lt, Algirdo Žemaičio nuotr.
Kvietimas į Lietuvos partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko (Vanago) ir jo žmonos partizanės Birutės Mažeikaitės suėmimo 55-ųjų metinių minėjimą spalio 12 dieną 17:30 LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, kur partizaniškas dainuos doc. Antano Bernatonio vadovaujamas folkloro ansamblis „Kupoė“.
„Kupolė“ dainomis pagerbia Vanagą Vilniaus karininkų ramovėje

„Subatos vakarėlis“ Dzūkijos nacionaliniame parke
2011 rugpjūčio 17 „XXI amžius“ (ISSN 2029-1299) Rūta Averkienė.
Pranešime apie folkloro festivalį paminėta Marcinkonyse koncertavusi „Kupolė“ ir jos vadovas A. Bernatonis.

Marcinkonyse nuskambėjo tarptautinis folkloro festivalis
2011 liepos 14 Varėnos rajono savivaldybės pranešimas žiniasklaidai, Rūta Averkienė, foto Danielius Jakubavičius.
Liepos 9 ir 10 dienomis vyko tradicinis tarptautinis folkloro festivalis „Subatėlės vakarėlį…“. Šiemet jis buvo skirtas Dzūkijos nacionalinio parko dvidešimtmečiui paminėti, organizavo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Jau antrus metus šventiniai renginiai vyko ne tik Marcinkonyse. Šeštadienį liaudies dainomis ir šokiais jo dalyviai žmones linksmino Margionyse, Lynežeryje, Marcinkonyse, o sekmadienį – Zervynose ir Mardasave. Koncertavo ir folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis).

Meksikos indėnų palikuonys šoko Vilkijoje
2011 birželio 30 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Vaida Milkova, iliustruota, 6 ats.
Trečiadienio vakarą Vilkijoje buvo galima išvysti neįprastą vaizdą: Nemuno pakrante vaikščiojo indėniškai pasipuošę, galvas plunksnomis apsikaišę ir gąsdinančiais piešiniais veidus išmarginę žmonės. Netrukus jie užlipo į prieplaukos pašonėje suręstą lauko sceną ir ėmė šokti pirmųjų Meksikos gyventojų — indėnų actekų — ritualinius šokius. Festivalio „Baltica“ koncerte ritualinius indėnų šokius atliko folklorinio šokio grupė iš Vakarų Meksikos, Gvadalacharos miesto. „Tai, ką mačiau — egzotika. Tiktai bet koks folklorinis dalykas, ištrauktas iš savo aplinkos, nebeturi savo kvapo ir tikrumo. Juk ritualiniai indėnų šokiai buvo šokami ypatingomis progomis, susirinkus visai genčiai, prie laužo, vigvamų. Ant scenos tai niekada neatrodys natūraliai“, — įsitikinęs meksikiečių pasirodymą žiūrėjęs festivalio dalyvis, ansamblio „Kupolė“ vadovas Antanas Bernatonis.

Vilkijoje – Meksikos indėnų šokiai
2011 birželio 28 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Vaida Milkova.
Kvietimas į tarptautinio folkloro festivalio „Baltica“ koncertą birželio 29 dieną 17 valandą Vilkijoje, Nemuno slėnio parke, kur greta actekų šokių grupės iš Meksikos koncertuos ir „Kupolė“.

Vakaras poetams atminti
2011 gegužės 12 Kaisiadorietis.lt skelbimas: Gegužės 12 d., ketvirtadienį, 18 val. Žiežmarių kultūros centre vyks vakaras – koncertas „Atminkime“. Dalyvauja folkloro ansamblis „Kupolė“ (vad. Antanas Bernatonis) ir Žiežmarių kultūros centro dramos kolektyvas. Vakaras skirtas poetams Jonui Strielkūnui, Sigitui Gedai, Justinui Marcinkevičiui atminti.

„Kupolė“ įrašė plokštelę „Linksmos partizanų dainos“
2011 gegužės 4 „XXI amžius“ (ISSN 2029-1299) 6 psl. Genovaitė Baliukonytė, iliustruota.
Apie Antano Bernatonio vadovaujamo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folklorinio ansamblio „Kupolė“ kūrybinę veiklą.
Kupolė Marcinkonyse 2011

Linksmos partizanų dainos — lyg špyga kišenėje
2011 balandžio 8-15 „Gimtasis kraštas“ (ISSN 2029-4816) 14 nr. 14 psl. Saulius Tvirbutas apie „Kupolės“ 2011 kovo 31 koncertą Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, pristatant naują Lietuvos partizanų „linksmų“ dainų CD rinkinį.
Partizanų dainos Kauno apskr. bibliotekoje

Išleistos humoristinės pokario partizanų dainos
2011 kovo 28 ELTA Antanas Bernatonis, Daiva Čebatarauskaitė.
Lietuvos radijas ir televizija„Lietuvos rytas“„Kauno alėja“„Kauno diena“„Tremtinys“Alkas.lt ir kt.
Kovo 31 dieną Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyksiančio naujo „Kupolės“ CD albumo pristatymas visuomenei — pašaipių partizaniškų dainų koncerto anonsas ir trumpas Antano Bernatonio interviu.

„Kupolė“ pristatys linksmų partizaniškų dainų albumą
2011 kovo 26 Patriotai.lt kvietimas, nurašytas iš Kupolės.lt.

„Linksmos“ partizanų dainos
2011 kovo 10 „Sava Lietuva“ skelbimas, kviečiant į „Kupolės“ CD „Lietuvos partizanų linksmos dainos“ pristatymą visuomenei kovo 31 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

Dovanos „Serbentėlei“
2011 sausio 25 KaunoAleja.lt, sausio 26 „Naujosios tėviškės žinios“ (ISSN 1392-8686) 4 psl. Daiva Bradauskienė
Sausio 18 dieną Domeikavos gimnazijoje Aurelija Mickūnienė iškilmingai įteikė savo fondo dovaną „Serbentėlei“ — basetlę. Tai folkloro ansambliui labai svarbus žemų garsų styginis muzikos instrumentas — bosinis smuikas, tradicinė savadarbė violončelės ir kontraboso atmaina. Labdaros ir paramos fondo vadovė pasidžiaugė, kad ši basetlė bus prasminga dovana ir kad patenka į patikimas rankas.
Basetlės įteikimo išklimės Domeikavoje 2010-01-18

Atminties valanda Kauno menininkų namuose
Kaunas.lt oficialus savivaldybės pranešimas žiniasklaidai.
2011 sausio 13 d. 17 val. Sausio tryliktosios dvidešimtmečiui skirtoje vakaronėje V. Putvinskio 56 vaidins aktorius Petras Venslovas ir folkloro ansamblis „Kupolė“.

Trys karaliai — krikštai, atanašai
2010 gruodžio 30 Kaunas.lt, 2011 sausio 4 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639), 9 ats.
Kauno tautinės kultūros centras kviečia 2011 m. sausio 6 d. 17 val. prie Įgulos bažnyčios pasitikti Tris karalius ir drauge su Angelu, Giltine ir kitais persirengėliais Laisvės alėja, Vilniaus gatve palydėti juos iki Rotušės aikštės, kur 18 val. vyks koncertas „Trys karaliai atkeliavo — visas svietas uždainavo“. Koncertuos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis), VDU „Rasos“ gimnazijos folkloro ansamblis „Lygaudė“ (vadovai Vita Braziulienė, Jonas Misevičius), jaunimo folkloro grupė „Devyni“ (vadovė Vita Braziulienė). O aikštėje visi šoksime, dainuosime, ratelius eisime, šalčio nejausime.

Laisvės kovotojas Saidokas
2010 rugsėjo 7 „Elta“ Darius Juodis, Rezistencijos ir tremties muziejaus pranešimas.
2010 rugsėjo 15 d. 17 val. Kauno įgulos karininkų ramovės salėje (A. Mickevičiaus 19) įvyks vakaronė „Laisvės kovotojas Saidokas“, skirta Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko – Saidoko, Karijoto 90-osioms gimimo metinėms pažymėti. Dalyvaus partizano bendražygiai, artimieji. Veiks paroda, skirta Viktoro Vitkausko kovai atminti. Partizanines dainas dainuos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis).

„Parbėg laivelis“ į Klaipėdą (programa)
2010 liepos 12 „Klaipėda“ Rita Bočiulytė.
Tarptautiniame folkloro festivalyje Klaipėdoje liepos 15-18 dienomis koncertuos ir „Kupolė“ iš Kauno.

Žalgirio mūšio jubiliejus minėtas ir Italijoje
2010 birželio 11 Balsas.lt Jolita Bagdonavičiūtė iš Italijos, gausiai iliustruota.
Kupolė 2010-06-26 Italijoje
Žalgirio mūšio 600 metų sukaktuvės iškilmingai atšvęstos ir Italijoje. Šventė prasidėjo šeštadienį, birželio 26 dieną Vertemate con Minoprio. Ryte buvo atidaryta lietuviška biblioteka, o po pietų prasidėjo iškilminga eisena. Ji pajudėjo nuo Savivaldybės rūmų link Suore Cannossiane vienuolyno. Eisenoje dalyvavo Vertemate con Minoprio meras ir savivaldybės atstovai, su šiuo miestu draugaujančios Karmėlavos seniūnas, Baradello vėliavininkai, Palio Baradello personažai, Vertemate con Minoprio raiteliai „La Cicognetta“, Kauno folkloro ansamblis „Kupolė“, Milano, Tiuringijos, Parmos, Genujos, Romos lietuvių bendruomenių žmonės, lenkų asociacijos Lombardijoje atstovai, Milano lietuvių bendruomenės skudutininkų ansamblis „Gintarėliai“ ir gatvės artistai. O sekmadieni, birželio 27 dieną, Vertemate con Minoprio prekybos rūmuose „Il Gigante“ vyko lietuviškų amatininkų gaminių mugė, vėl koncertavo ir lietuviškų šokių mokė Kauno folkloro ansamblis „Kupolė“.

Gegužinių giedojimai
2010 gegužės 28 „XXI amžiaus“ (ISNN 2029-1299) reportažas.
Gegužės 21 pavakarę į Klaipėdos etnokultūros centrą rinkosi miestelėnai ir svečiai susipažinti su gegužinėmis pamaldomis. Pirmiausia direktorė Nijolė Sliužinskienė pasveikino renginio dalyvius ir pristatė svečius — Kauno veterinarijos akademijos liaudies muzikos ansamblį „Kupolę“ (vad. A. Bernatonis). Po to kunigas ir muzikologas Saulius Stumbra pristatė gegužinių pamaldų kilmę, papročius, kaip jie pasiekė Lietuvą, kodėl tokie populiarūs liaudyje. Vakaruose ši tradicija atsirado norint užgožti linksmą pagonių pavasario šventę Florą. Pirmasis gegužę paskirti Marijos garbei sumanė Ispanijos karalius Alfonsas X Išminčius (1239–1284). Apie 1853 metus gegužinės pamaldos įvestos Lietuvoje — jos suskambo Seinų katedroje (tada Seinai buvo dar Lietuva). Žemaičiuose šias pamaldas tuojau įvedė vyskupas Motiejus Valančius, o Vilniuje tik 1898 metais. Giesmė „Sveika, Marija, motina Dievo“ Lietuvoje labai mėgiama, ypač kaime. Šventėn sueidavo nuo mažo lig seno. Visi turėjo savo darbus: kas gėles rinkti, kas vainikus pinti. Maldos baigdavosi ir laukais pasklisdavo dainos, rateliai drebindavo žemę. Po gegužinių pamaldų pristatymo, vadovaujant ansambliui „Kupolė“, visi sugiedojo Mergelės Marijos litaniją. Darniai skambėjo giesmė. Svečiai dar pagiedojo pačių surinktų giesmių Mergelei Marijai, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Folkloro šventėje – margas tautų skiautinys
2010 gegužės 20 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Virginija Skučaitė
Kvietimas į Kauno miesto šventę, folkloro festivalį „Atataria lamzdžiai“, jo uždarymo vakarėlį „Suktinis paskutinis“, kur koncertuos ir folkloro ansamblis „Kupolė“.

Tradiciją gaivins „mojavų“ giesmės ir tranki gegužinė
2010 gegužės 20 „Klaipėda“ (ISSN 1392-558X) ir „Kauno diena“ Rita Bočiulytė
Susipažinti su tradicinių „mojavų“ skambesiu, o gal ir atsiminti jaunystės laikų „mojavas“ bei kartu giedoti į Klaipėdos etnokultūros centrą kviečia kunigas Saulius Stumbra bei Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vad. A.Bernatonis) – dažnas folkloro festivalio „Parbėg laivelis“ bei kitų Etnokultūros centro renginių dalyvis. „Kupolė“ yra paruošusi daugiau nei 20 koncertinių programų lietuvių kalendorinių ir šeimos švenčių, darbo, papročių bei kitomis temomis. Didelio populiarumo sulaukė ansamblio atliekamos Lietuvos partizanų dain*Išleistos humoristinės pokario partizanų dainos*os apie pokario kruvinus įvykius Dzūkijoje. „Kupolė“ gieda senąsias Kalnų bei kitas tradiciniuose liaudies giedojimuose skambėjusias ir skambančias giesmes.

„Patrepsynė“ – šventė kojoms ir sielai
2010 balandžio 25 Etaplius.lt Alvydas Janulevičius, 36 ats.
Šalies moksleivių šokių konkurso finalo Šiauliuose aprašymas. Bene daugiausiai apdovanojimų parsivežė Domeikavos gimnazijos „serbentukai“.

Užgavėnės Rumšiškėse: Sunkmečiui — ne!
2010 vasario 9 „Kauno dienos“ (ISSN 1392-7639) anonsas.
Vasario 14 d. 12 val. Lietuvos liaudies buities muziejuje siautulingas linksmybes kels ir folkloro ansamblis „Kupolė“.

Vakaras, skirtas Sausio 13-osios aukoms atminti
2010 sausio 9 Kauno miesto muziejus, yra vakaronės nuotraukų paroda internete.
Kupolės koncertas Sausio 13 vakaronėje Kauno muziejuje 2010-01-09

Dainavos apygardos vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko minėjimas
2010 sausio 8 Patriotų.lt pranešimas
2010 sausio 14 ketvirtadieny Kauno įgulos Karininkų ramovėje Kauno rezistencijos ir tremties muziejus kviečia paminėti Dainavos apygardos vado Liongino Baliukevičiaus – Dzūko 85-ąsias gimimo ir 60-ąsias žūties metines. Minėjime dalyvaus buvę Dzūko bendražygiai, istorikai. Veiks nuotraukų paroda. Partizanų dainas dainuos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis).

Per Tris karalius atsisveikinam su eglutėmis
2010 sausio 6 „Kauno dienos“ (ISSN 1392-7639) anonsas, Ingrida Žirlienė.
Sausio 6 dieną 17 val. Kauno rotušės aikštėje vyks šventė „Trys karaliai atkeliavo — visas svietas uždainavo“, koncertuos folkloro ansambliai „Žaisa“ ir „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis).

Saidoko žygiai ir dainos
2010 rugsėjo 7 „Elta“ Darius Juodis, Rezistencijos ir tremties muziejaus pranešimas.
2010 rugsėjo 15 d. 17 val. Kauno įgulos karininkų ramovės salėje (A. Mickevičiaus 19) įvyks vakaronė „Laisvės kovotojas Saidokas“, skirta Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko – Saidoko, Karijoto 90-osioms gimimo metinėms pažymėti. Dalyvaus partizano bendražygiai, artimieji. Veiks paroda, skirta Viktoro Vitkausko kovai atminti. Partizanines dainas dainuos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis).

Savasties ženklai
2009 gruodžio 19 „Kauno dienos“ (ISSN 1392-7639) anonsas.
Gruodžio 21 dieną 17 val. Kauno apskrities viešoji bibliotekoje bus pristatytas didžiulis albumas „Kauno savasties ženklai.“ Veiks paroda, koncertuos operos solistas Liudas Mikalauskas ir folkloro ansamblis „Kupolė“.

Legendinis partizanas
2009 spalio 7 „XXI amžius“ (ISSN 2029-1299) Nr. 70 Kazimieras Dobkevičius.
Rugsėjo 17 dieną „Kupolė“ giedojo Kauno karininkų ramovėje Pasipriešinimo ir tremties muziejaus vakaronėje „Viltis žūsta paskutinė“ partizanų vadui pulkininkui Sergijui Staniškiui (Tėvukui, Litui, Vilčiai) pagerbti jo 110-ųjų gimimo metinių proga.
Kupolė gieda Tautinę giesmę Karininkų ramovėje partizanų vado S.Staniškio garbei

Žolinės šventė ir šv. Roko atlaidai Panemunėje
2009 rugpjūčio 14 „Kauno dienos“ (ISSN 1392-7639) anonsas.
Sekmadieny, VIII.16 11:30 Panemunės šile koncertuos „Kupolė“.

In memoriam Jonui Čepuliui
2009 „Veterinarijos informacija“ (ISSN 1648-0643) 5 nr. 8-9 psl.
Jurgis Sutkevičius Lietuvos veterinarijos akademijos profesoriui atminti. Plati apžvalga, iliustruota.

Jonas Čepulis (1928-2009)
2009 rugpjūčio 12 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) 20 psl., yra portretas.
Lietuvos veterinarijos akademijos rektorato ir Neužkrečiamų ligų katedros darbuotojų nekrologas buvusiam savo bendradarbiui akademijos profesoriui, veterinarijos daktarui Jonui Čepuliui.

Mirė dainuojantis profesorius Jonas Čepulis
2009 rugpjūčio 11 „Lietuvos rytas“ (ISSN 1392-2351) Gintaras Raudonikis, 5 ats.
Apie Čepulio nuopelnus veterinarijai žino visi Lietuvos gyvulių augintojai. Išugdęs ne vieną tūkstantį studentų, Jonas buvo dažnas svečias net ir tolimiausiuose Lietuvos kampeliuose. Iškviestas padėdavo gyvulių augintojams ypač sunkiais vidaus ligų atvejais. Nepraeidavo, nepravažiuodavo pro šalį, gelbėdavo kiekvieną sunegalavusį. Rinko veterinarinės liaudies medicinos žinias. Dar didelės jo aistros buvo bitininkystė ir sodai. Tačiau įdomiausias Jonas buvo tuo, kad visur, kiekviename darbe, per paskaitas, pratybas, gydydamas, namie, bet kuriuo paros metu jis dainuodavo vaikystėje išmoktas senovines lietuvių liaudies dainas. Kolegos Akademijoje šmaikštaudavo, kas jis — vienintelis iš profesūros, kuris dainuoja negėręs. Profesorius nevadovavo „Kupolei“, tačiau ją subūrė ir kartu dainavo visuose vykstančiuose renginiuose, išlikdamas pirmaprade grupės siela.

Po Maironio stogu — apie Baltušį
2009 birželio 17 Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune rašytojo Juozo Baltušio šimtųjų metinių paminėjimui surengtoje vakaronėje dalyvavo „Kupolė“.

„Serbentėlė“ pakėlė ūpą visai Lietuvai
2009 birželio 08 Kauno rajono savivaldybės informacija.
Pranešimas apie „Serbentėlę“, penktadienio vakarą tapusia „Lietuvos televizijos“ konkurso „Gero ūpo!“ nugalėtoja. Folkloro ekspertai yra įvertinę vadovės Daivos Bradauskienės pastangas tolygiai skirti dėmesį tiek liaudies dainai ir instrumentiniam muzikavimui, tiek šokiui ir žaidimui. Ekspedicijose vadovės surinkta medžiaga ir folkloro ansamblio „Kupolė“ ekspedicinis archyvas tapo originaliu „Serentėlės“ repertuaru. Vaikai muzikuoja armonika, smuiku, lumzdeliu, kanklėmis, basetle ir būgnu, dėvi įvairių Lietuvos regionų tautinis kostiumus, kuriuos siūdinasi patys.

„Serbentėlė“ — geriausia!
2009 birželio 7 „Kauno alėja“ Ligita Šoliūtė.
Trankia muzika ir džiaugsmingais sveikinimo šūksniais vidurnakty Kauno raj. Domeikavoje sutiktas savos gimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Serbentėlė“ ir jos vadovė Daiva Bradauskienė, penktadienio vakarą „Lietuvos televizijos“ finaliniame „Gero ūpo!“ koncerte laimėjus pagrindinį prizą.

„Kauno dienos“: renginių programa
2009 gegužės 22 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639), Evaldo Butkevičiaus nuotrauka.
2009-05-23 12:30 prie Kauno muzikinio teatro vaikų kapelų varžytuvėse „Jurgut, Jurgut, grok!“ dalyvauja ir „Serbentėlė“.

Kalniškės mūšio minėjimas
2009 gegužės 21 „Etnosfera“ (dienoraštis) Rokas Sinkevičius.

Reportažas iš partizaninių ir patriotinių dainų šventės „Teskamba žygio dainos milžinkapių šaly“ Didvyrių kalne 1945 gegužės 19 Kalniškės mūšio metinėms, protėvių vyriškumui pagerbti. Paminėta „Kupolė“, dainavusi apie Kalniškės mūšį, apie partizanų vadą Rugį. Yra kautynių piešinys, daug minėjimo šventės nuotraukų.

Vėl kviečia folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai”
2009 gegužės 20 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639).
Metinės tautinių dainų ir šokių šventės anonsas, pristatymas, programa. „Kupolė“ koncertuos penktadieny (22 d. 20 val.) Ryšių istorijos muziejaus vakaronėje „Tūkstantis žingsnelių“.

Kalniškėje — dainos žuvusiesiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę
2009 gegužės 16 „Alytaus naujienos“ (ISSN 1392-6217) 5 psl.
Krašto apsaugos ministerijos trumpas pranešimas, kuriame paminėta, kad dalyvaus ir „Kupolė“.

Geras ūpas Europos parlamente
2009 gegužės 9 „Valstiečių laikraštis“ (ISSN 1021-4526) 36 nr., 4 psl. Saulius Tvirbutas, su nuotrauka.

Lietuvių folkloras europarlamentarus išjudino šokti
2009 gegužės 8 „Alytaus naujienos“ (ISSN 1392-6217) Aldona Kudzienė.
Minint Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą penkerių metų sukaktį, Europos parlamente Briuselyje skambėjo ir lietuviška muzika: grojo folkloro ansamblis iš Kauno „Kupolė“, kapelos „Šeduvos bernai“ ir Nidos „Joldija“ bei skrabalininkas Regimantas Šilinskas. Juos pristatė ir kartu dainavo Lietuvos televizijos „Gero ūpo!” laidos vedėjai Stanislovas Kavaliauskas su Loreta Songailiene ir europarlamentarė Ona Juknevičienė.

Užsigavėjimo respublikoje liepsnos „politinės“ aistros
2009 vasario 22 „Valstiečių laikraštyje“ „Eltos“ anonsas.

Prie Užgavėnės švenčių vartų Rumšiškėse
2009 vasario 22 „Lietuvos rytas“ (ISSN 1392-2351), 7 nuotraukos, 13 atsiliepimų.
Sekmadienio vidurdieny netoli Kauno esančiame Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse buvo dainuojama ir šokama, keliamos vestuvės, veikė kaukių mugė, smuklėse vaišino blynais, sukčiavo žydai, cigonai, siautulingą šurmulį kėlė ir folkloro ansamblis „Kupolė“.

Laisvės vardu
2009 vasario 15 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639), Evaldo Butkevičiaus nuotrauka.
Valstybės atkūrimo dienos proga sekmadienį, vasario 15 d. 16 val. Kauno sporto halėje „Kupolė“ dalyvavo koncerte „Atgimusiai Lietuvai“.

Lietuvos liaudies buities muziejus — laikinoji užgavėnių Respublika
2009 vasario 5 Bernardinai.lt Afišoje — LLBM pranešimas.
Nuo vasario 22 d. 12 val. lig sutemų Rumšiškės virs Užgavėnių respublika, kur linksmybių siautulį kels „Kupolė“.

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Versmės“ gimnazijoje
2009 sausio 16 „Elektrėnų žinios“ (ISSN 1392-9887) Danutė Liutkevičienė, iliustruota, 14 psl.
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti iniciatyva sausio 13 dieną per pusę tūkstančio Lietuvos mokyklų prasidėjo Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtas vajus „Atmintis gyva, nes liudija“. Elektrėnų „Versmės“ gimnazija mokinius ir mokytojus pasitiko folkloro ansamblio „Kupolė“ dainomis ir žvakių liepsna.

„Verpetos“ kolektyvas stipriausiųjų grupėje pasirodė šauniai
2008 gruodžio 16 „Kaišiadorių aidai“ (ISSN 1648-0007) 6 psl. Ramutė Šimelienė.
Kaišiadorių folkloro ansamblis „Verpeta“ „Lietuvos televizijos“ laidoje „Gero ūpo!“ varžėsi su „Kupole“.

Patriotiška Merkinė be moksleivių
2008 gruodžio 2 Atgimimas (ISSN 1822-6531) Nr.43 Rasa Gečaitė
Kaip Merkinės miestelėnai su Kauno folkloro ansambliu „Kupolė“ šventė Lietuvos kariuomenės 90-ąsias metines.

Filmavo gruzinai ir lietuviai
2008 lapkričio 21 „Temtinys“ 1 psl. Gintautas Kazlauskas, iliustruota.
Apie Gruzijos ambasados Lietuvoje darbuotojų ir televizijos grupės bei Lietuvos televizijos filmavimus Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejuje. Dalyvavo ir dainavo „Kupolė“, yra jos nuotrauka prie Mergelės akių ežero.

Iš praeities tavo sūnūs…
2008 lapkričio 17 ELTANRTVEB.lt5C, XI.19 Bernardinai.ltLietuvos rytasAlytaus naujienosMūsų paveldasVSTT.
Lapkričio 23 dieną Lietuvos kariuomenės 90-ųjų metinių proga UNESCO paveldo komisijos ir M.K.Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo surengtame minėjime Merkinės bažnyčioje folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis) pristatė programą „Lietuvos partizanų dainos“.

M.K.Čiurlionio fondas beldžiasi į širdis
2008 spalio 29 „Valstiečių laikraštis“ (ISSN 1021-4526) Šarūnas Preikšas.
Slapio 24 Alantos rūmų menėje kiekvienas sėmėsi atgaivos sielai ir neslėpė savo sentimentų Antano Bernatonio vadovaujamam folkloriniam ansambliui „Kupolė“ ir jo atliktai programai. Aidėjo pakilios, kartais ilgesingos, kartais graudulingos ar humoro nestokojančios Lietuvos partizanų dainos. „Jos primena rūsčius pokario metus, kai, žinodami, jog gali negrįžti, tėvai ir seneliai išeidavo į miškus, nesitaikstė su Tėvynės okupacija“, — pristatydamas dainas, kalbėjo ansamblio vadovas.

Didžiausias džiaugsmas — dalintis
2008 spalio 28 Bernardinai.lt Audronė Lapienienė, iliustruota.
Festivalio „Pax et Bonum“ baigiamajame koncerte „Taika ir gerumas“ spalio 25 Kauno halėje žiūrovus džiugino meno kūrėjai ir puoselėtojai, tikintys, kad grožis gali pakeisti pasaulį — visų pirma folkloro ansambliai „Kupolė“ ir „Serbentėlė“.

Alantos dvare skambės Lietuvos partizanų dainos
Bernardinai.ltCiurlioniopaveldas.ltEb.ltKpd.ltLrt.ltMusupaveldas.lt pranešimas žiniasklaidai apie UNESCO paveldo komisijos ir M.K.Čiurlionio kultūros paveldo fondo renginių ciklo „Nacionalinio paveldo išsaugojimui – aktyvi pilietinė iniciatyva“ 2008 spalio 24 vakaronę Aluntos dvare, kur savo programą „Lietuvos partizanų dainos“ pristatė folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis).

„Tikros muzikos“ įvertinti — Dovanos Muzikos dienos proga
2008 spalio 2 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Vaida Mikulova, Evaldo Butkevičiaus nuotr.; 2008 spalio 9 „Nemunas“ (ISSN 0134-3149) Nr.35 „Susitikimai“ Enrika Striogaitė, Gražinos Petrošienės nuotr.

Pasaulinę muzikos dieną, spalio 1-ąją Kauno menininkų namuose įteikti apdovanojimai labiausiai Kauno muzikiniam gyvenimui nusipelniusiems muzikams. Tarp aštuonių laureatų simboliniu prizu ir diplomu „Tikra muzika“ įvertintas folkloro ansamblis „Kupolė“ ir jos vadovas Antanas Algirdas Bernatonis — už tautinės muzikos paveldo saugojimą ir puoselėjimą. Jis susilaukė ir dar vienos, netikėtos dovanos: po Menininkų namuose atliktų „Kupolės“ dainų, Giedrius Kuprevičius pašoko iš vietos ir pasisiūlė įrašyti jų dainas KTU garso įrašų studijoje, negana to — pažadėjo finansinę paramą, išleidžiant CD.

Nacionalinio paveldo išsaugojimui – aktyvi pilietinė iniciatyva
NRTVBendruomenes.lte-Biblioteka.ltEntertainmentbank.ltAlfa.ltLietuvosrytas.ltPenki.lt
Pranešimas žiniasklaidai apie 2008-09-22 politbiuro renginį Vilniaus rotušėje, kur koncertuos ir folkloro ansamblis „Kupolė“.

Baltų vienybės dieną pasitinkant
2008 rugsėjo 17 ELTACiurlioniopaveldas.ltBernardinai.lt,
2008 rugsėjo 20 „Valstiečių laikraštis“ (ISSN 1021-4526) 1 psl.
Libertas Klimka apie saulėgrįžą, 1236 m. Saulės pergalę, baltų vienybės dieną, 600 metų vargonavimo, L.Stuokos-Gucevičiaus 255-ųjų ir M.K.Čiurlionio 133-ujų gimimo metinių proga rugsėjo 22 dieną 19 valandą Vilniaus rotušėje koncertuos Aušra Liutkutė (sopranas), Vilija Mikštaitė (mecosopranas), Deividas Stapo*„Serbentėlė“ pakėlė ūpą visai Lietuvai*nkus (baritonas), Martynas Švėgžda von Bekkeris (smuikas), Renata Milašiūtė-Drungilienė (fortepijonas), fortepijonų trio „Kaskados“ ir folkloro ansamblis „Kupolė“. Vakaronės vedėjas muzikologas Viktoras Gerulaitis. Veiks paroda „Aplankyti paveldo objektai“. Renginys atviras visiems ir nemokamas.

„Kupolės“ giesmės ir dainos Eičiūnų koplyčioje
Rugpjūčio 21 sekmadienį Alytaus raj. Eičiūnų koplyčioje per mišias LVA folkloro ansamblis „Kupolė” giedojo savo surinktų senovinių kantičkinių giesmių. Po to Eičiūnų koplyčios muziejuje prie arbatos stalo padainavo partizaninio pasipriešinimo dainų, padeklamavo artimųjų prisiminimų.

Vilniuje koncertu pagerbtas Baltarusijoje žuvusio pulkininko V.Pociūno atminimas
2008 rugpjūčio 22 BNS, „Fotobankas“, „Lietuvos rytas“, iliustruota foto nuotraukomis ir vaizdo įrašu, yra atsiliepimų.
Penktadienio vidurdienį sostinės Daukanto aikštėje vykusiame renginyje pasirodė smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris bei Kauno folkloro ansamblis „Kupolė“. Atminimo koncerto organizatoriai — „Piliečių santalka“ ir M.K.Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas.

V.Pociūno žūtis: dveji paslapčių metai
2008 rugpjūčio 21 „Lietuvos žinios“ Nr.187 Jurga Tvaskienė, iliustruota.
Rytoj Vilniuje bus paminėtos antrosios Lietuvos karininko Vytauto Pociūno žūties Baltarusijoje metinės. Ant tragedijos nusėsti užmaršties dulkėms neleidžia visuomenininkai. Šį kartą, pagerbiant V.Pociūną, S.Daukanto aikštėje skambės smuikininko Martyno Švėgždos von Bekkerio atliekama muzika, dainuos folkloro ansamblis „Kupolė“.

Pagerbs V. Pociūno atminimą
2008 rugpjūčio 18 Bernardinai.lt
2008 rugpjūčio 20 „Valstiečių laikraštis“ (ISSN 1021-4526), 1 psl.
Piliečių Santalka ir M.K.Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas kviečia šių metų rugpjūčio 22 dieną, penktadienį, 12 valandą, Vilniuje, Daukanto aikštėje pagerbti Vytauto Pociūno atminimą. Grieš smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris, dainuos folkloro ansamblis ,,Kupolė” (vadovas A.Bernatonis, Kaunas).

Atminčiai ir amžinai pagarbai (PDF)
2008 rugpjūčio 2 „Gyvenimas“ Nr.60, 8 psl.
Nemuno kilpų parko kultūrologė Dainora Šaltienė apie veterinarijos mokslo pradininko Nepriklausomoje Lietuvoje Elijošiaus Nonevičiaus 145-ųjų metinių paminėjimą jo tėviškėje Namajūnuose, įdėta nuotrauka prie jo kapo ir visas čia atvykusios Violetos Bakutienės laiškas.

Saugomose teritorijose puoselėjamos tradicijos
2008 liepos 29 Lietuvos radijas ir televizijaBernardinai.lt
Žemaitijos nacionaliniame parke savaitgaly buvo tvarkomi partizanų kapai. Čia talkininkai lankėsi bažnyčioje, skambėjo folkloro ansamblio „Kupolė“ koncertas, kuriame buvo galima išgirsti Lietuvos partizanų dainų. Taip pat buvo skaitomi partizanų laiškai mylimosioms, motinoms, seserims, prisiminimai apie rezistencijos laikotarpį.

Partizanų takais Plokštinėje
2008 liepos 23 „Valstiečių laikraštis“ (ISSN 1021-4526), 1 psl.
Aldona Kuprelytė. Apie tai, kad Beržoro bažnyčioje partizanų dainas dainuos „Kupolės“ ansamblis.

„Parbėg laivelio“ dainos užlies senąjį miestą
2008 liepos 2 Bernardinai.lt, iliustruota.
Lietuvos tradicinę kultūrą tarptautiniame festivalyje Klaipėdoje pristatys folkloro kolektyvas „Kupolė“ iš Kauno.

Žydintys folkloro sodai
2008 „Liaudies kultūra“ (ISSN 0236-0551) Nr.3, 79-84 psl. Gaila Kirdienė.
Apie pirmąjį Lietuvos studentų folkloro festivalį konkursą „O kieno žali sodai“. Paminėta Ieva Pečiukaitė, yra nuotraukų, santrauka anglų kalba.

2008 metų Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos
2008 gegužės 10 ELTA, Vida Jasaitytė, Balsas.lt,
2008 gegužės 13 Kamane.lt, „Laikinoji sostinė“ (ISSN 1392-2378) 2 psl. Vėjūnė Inytė,
2008 „Nemunas“ (ISSN 0134-3149) Nr.18, 12 psl.
Šiais metais 10 tūkst. litų miesto savivaldybės premija apdovanotas LVA katedros docentas, folklorinio ansamblio „Kupolė“ vadovas Antanas Algirdas Bernatonis.
Antanas Bernatonis apdovanotas Kauno kultūros ir meno premija

Kas „Kupolės“ dainoje sudėta
2008 balandžio 24 „Ūkininko patarėjas“ (ISSN 1392-2769), 21 psl.
Jolantos Kažemėkaitytės pokalbis su Lietuvos veterinarijos akademijos docentu daktaru Antanu Bernatoniu. Iliustruota.

Folkloro ansamblių draugystė
2008 kovo 28 „Giružis“ (ISSN 1822-1122), Kaimo bendruomenių žinios, 2 psl.
Danutė Valentukevičienė apie Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ ir Varėnos rajono Ašašninkų folkloro ansamblio draugystę.

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną — Lietuvos partizanų dainos Šiauliuose
2008 vasario 2 Roma Barisaitė „Aukuras“, II.7 „Mūsų paveldas“, II.10 „Valstiečių laikraštis“ (ISSN 1021-4526) Nr.9, II.12 „Šiaulių kraštas“ (ISSN 1648-4010), II.12 BNS, II.12 NRTV, II.12 Anonsas.lt, II.12 Bernardinai.lt, II.13 Alfa.ltM.K.Čiurlionio infocentras, II.23 „Valstiečių laikraštis“ (ISSN 1021-4526) Nr.15, iliustruota.
90-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo metinių dieną, vasario 16 d. 15 val. Šiaulių „Aušros“ muziejuje Chaimo Frenkelio rūmuose Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovaujamas Antano Bernatonio, atliko programą „Lietuvos partizanų dainos“ — dainavo, skaitė prisiminimus apie pasipriešinimo laikotarpį, partizanų laiškus motinoms, seserims, mylimosioms.
Kupolės partizaniška daina Šiaulių Aušros muziejuj 2008-02-19

Upe žemyn ar žvelgiant nuo liepto?
2008 „Liaudies kultūra“ (ISSN 0236-0551) Nr.1, 76-85 psl., iliustruota, santrauka anglų kalba.
Apie Kauno tautinės kultūros centro veiklą, liaudies tradicijas, etnokultūrinį vaikų ugdymą, švenčių papročius. Pokalbyje dalyvauja Antanas Algirdas Bernatonis, paminėta Daiva Bradauskienė. Spaudai parengė Juozas Šorys.

Trečiąkart apdovanoti konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatai
2008 sausio 8 Žemės ūkio ministerija, iliustruota,
2008 sausio 8 agentūra „Atrask spaudą“iliustruota,
2008 sausio 9 „Bernardinai“, 1 atsiliepimas.
2008 sausio 7 Nacionaliniame operos ir baleto teatre, apdovanojant metinio Žemės ūkio ministerijos konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatus, dalyvavo Seimo pirmininkas, Ministras pirmininkas, koncertavo folkloro ansambliai „Kupolė“ ir „Serbentėlė“.

Ašašninkų jotvingiai asarukai
2007 lapkričio 24 „Šiaurės atėnai“ (ISSN 1392-7760) Juozas Šorys, Gintaro Žilio nuotr., 10-11 psl.
Kabelių šventėje dainavo „Kupolė“, „Serbentėlė”.

Viltingas daigynėlis „Tramtatulis“
2007 „Liaudies kultūra“ (ISSN 0236-0551) Nr. 4, 74-84 psl. Liudvikas Giedraitis.
Paminėtas Paulius Kovalenko, yra nuotraukų, santrauka anglų kalba.

Svečiuose — „Serbentėlė“
2007 lapkričio 6 „Kėdainių garsas“ (ISSN 1648-1275) 5-6 pasl. „Mūzų namai“ Ona Auškalnienė, iliustruota.
Akademijos mokyklos — darželio vaikams koncertavo Kauno rajono Domeikavos gimnazijos Daivos Bardauskienės vadovaujamas folklorinis ansamblis „Serbentėlė“.

„Serbentėlės“ viešnagė Moldovoje
2007 spalio 27 „Naujos tėviškės žinios“ (ISSN 1392-8686) 4 psl. „Mūsų krašte“ Nerija Janickaitė, iliustruota.
Domeikavos folkloro ansamblis „Serbentėlė“ lankėsi Moldovoje.

Tarpukario Kauno dvasia dvelkė ne tik bibliotekos erdvėje
2007 spalio 26 „Nemunas“ (ISSN 0134-3149) Nr.37, Milda Pūtvytė.
Kauno tapimo laikinąja sostine sukaties proga apskrities viešosios biliotekos projekto „Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ dalies „Kaunas — laikinoji sostinė“ spalio 3-6 dienomis bibliotekoje ir Laisvės alėjojoje vykusių renginių metu prieškario romansus dainavo folkloro ansamblis „Kupolė“.

Kauniečiai nutiesė literatūrinį tiltą į Anykščius
2007 liepos 28 „Laikinoji sostinė“ (ISSN 1392-2378), Modestas Patašius.
1884-1897 metais Rotušės aikštėje, dabartinės „Medžiotojų užeigos“ pastate, gyveno lietuvių literatūros klasikas Antanas Baranauskas. Šimtųjų jo mirties metinių proga Kauno bendruomenės centro „Girsta“ čia surengtoje literatūrinėje popietėje dainavo folkloro ansamblis „Kupolė“.

Pasipildė apdovanotųjų Santakos ženklais gretos
2007 birželio 30 „Laikinoji sostinė“ (ISSN 1392-2378), 2 psl.
Antanas Algirdas Bernatonis apdovanotas Santakos ženklu.

Nusipelniusiųjų Kaunui laukia apdovanojimai
2007 birželio 30 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Nr.147.
Dainoras Lukas: Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų taryba pasiūlė už nuopelnus Kauno miestui Santakos garbės ženklu apdovanoti dar šešis asmenis. Tarp jų — Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ vadovas Antanas Bernatonis. Santakos garbės ženklų jau nebegaus miesto tarybos nariai ir savivaldybės darbuotojai. Nuo 2005 metų teikiamus Santakos garbės ženklų apdovanojimus jau yra gavę 107 žmonės.

Kovo 11-oji „Lietuvių namuose“
2007 balandžio 16-30 „Aušra“ (ISSN 0137-8570) Nr.7 Eugenija Pakutkienė, 28-29 psl., su nuotrauka
Kovo 10 dieną Lietuvos valstybės atkūrimo metinių minėjime Seinuose Kauno veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis) atliko jaudinančią programą „Partizanų dainos“. Lenkijos lietuviai su ašaromis klausėsi partizanų laiškų mylimosioms, motinoms, seserims. Kraupią istorinę tiesą, graudžiai lyrišką meilę, dramatišką būseną kovojant iliustravo partizanų dainos ir eiliuoti pasakojimai.

Žaibas ir jo „Geležinis vilkas“ „Sušaudytose dainose“
2007 balandžio 11 „XXI amžius“ 7 psl. prof. Ona Voverienė.
Apie kaimo žmonių sukurtas dainas „Geležinio vilko“ būrio partizanams ir jų vadui Žaibui atminti. Apie Henriko Rimkaus ir Vytauto Ledo surinktą ir 1990 m. išleistą knygą „Sušaudytos dainos“, apie skaudų šių istorikų likimą. Minima „Vilnelė“, „Kupolė“, Daiva ir Tautvydas Bradauskai, Ieva Pečiukaitė.

Geležinės kantrybės audėja
2007 kovo 3 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Nr.51, Rūta Kanopkaitė.
85-erių metų tautodailininkė, Pauliaus Galaunės premijos laureatė audėja Ona Jazerskienė, per savo amžių nuaudė kilometrus lovatiesių, rankšluosčių, staltiesių, audinių tautiniams drabužiams. Dalis jos kūrybinio kraičio eksponuojama jubiliejinėje parodoje, praėjusią savaitę atidarytoje Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje. Prieš kelis dešimtmečius Lietuvoje rengtose Amatų dienose Ona Jazerskienė buvo tituluota Audėjų audėja. Tautodailininkės audinių yra visuose Lietuvos muziejuose, o jos sukurtais tautiniais drabužiais puošėsi „Kupolės“, „Sutaro“ folkloro ansambliai.

Žygdarbis okupuotoje Lietuvoje
2007 kovo 7 „XXI amžius“ 1 ir 11 psl. ir vasario 15 Kazimieras Dobkevičius, iliustruota.
Apie Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio 1949 vasario 16-osios deklaracijos 58-ųjų metinių minėjimą Kaune, Karininkų ramovėje 2007 kovo 10 dieną. Antroje minėjimo dalyje skambėjo Lietuvos partizanų dainos, kurias surinko ir atliko Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas doc. Antanas Bernatonis).

Lietuvos partizanų dainos
2007 vasario 9 „Tremtinys“, 5 psl.
Aušra Šuopytė, iliustruota.
Apie folkloro ansamblio „Kupolė“ išleistą kompaktinę plokštelę „Lietuvos partizanų dainos“, kurioje surinktos Dzūkijos partizaninio karo metų dainos.

Dainos apie Tėvynę, meilę, kraują ir raudonus vabalus
2007 vasario 7 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639), 9 psl.
Virginija Skučaitė apie folkloro ansamblio „Kupolė“ kompaktinės plokštelės „Lietuvos partizanų dainos“ pristatymą Kauno apskrities viešosios bibliotekos salėje.

Partizanų dainos
2006 gruodžio 16 „Elektrėnų žinios“ (ISSN 1392-9887) Nr.49, 5 psl.
Ona Rasutė Šakienė, iliustruota.
Apie Elektrėnų kultūros centre vykusį Kauno veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ koncertą, kuriame skambėjo partizanų dainos.

Ir patys šoko, ir kitus mokė
2006 birželio 13 „Žemaitis“ (ISSN 1648-6668), 8 psl.
Jonas Virketis, V. Gaudiešiaus nuotraukos.
Apie Kuliuose vykusį folkloro ansamblių šventę, dalyvavo folkloro ansambliai „Radasta“, „Kupolė“, „Mėguva“.

Pasiilgtų garsų vandenynas
2006 gegužės 29 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Nr.120, Ramutė Vaitiekūnaitė.
Šeimų koncertu prie Kauno pilies vakar pasibaigė folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai“. Dvi Mūsų paveldastradicinės šventės: sostinėje rengiama „Skamba skamba kankliai“ ir jai antrinanti kauniečių „Atataria lamzdžiai“ jau senai kursto dvipolio idėją, juolab kad ir šių festivalių pavadinimai — tos pačios sutartinės žodžiai. Kauniečių „Kupolė“ buvo pakviesta į Vilnių padainuoti senųjų romansų. Kartų perimamumo idėja išryškėjo baigiamajame koncerte, kuriame dalyvavo „Aukso paukštės“ laureatas — Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“.

Tenenutyla lietuviška daina…
2005 gruodžio 3 „Elektrėnų žinios“ (ISSN 1392-9887) Nr. 47, 1-3 psl.
Julija Janonienė, iliustruota.
Elektrėnų kultūros centre vyko folkloro ansamblio „Runga“ jubiliejinė 20-tojo gimtadienio šventė, dalyvavo „Kupolė“.

Išlaisvėjusį lietuvišką žodį pagerbė bibliotekininkai
2005 gegužės 5 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Nr.103, Rūta Kanopkaitė.
Artėjant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Knygnešių sienelės papėdę Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vakar nuklojo pavasario gėlių žiedai. Taip prasidėjo Kauno apskrities viešosios ir Kauno technologijos u:http://www.krs.lt/go.php/lit/Serbentele_pakele_upa_visai_Lietuvai/1907/1
2009 birželio 08 Kauno rajono savivaldybės informacija.
Pranešimas apie „Serbentėlę“, penktadienio vakarą tapusia „Lietuvos televizijos“ konkurso „Gero ūpo!“ nugalėtoja. Folkloro ekspertai yra įvertinę vadovės Daivos Bradauskienės pastangas tolygiai skirti dėmesį tiek liaudies dainai ir instrumentiniam muzikavimui, tiek šokiui ir žaidimui. Ekspedicijose vadovės surinkta medžiaga ir folkloro ansamblio „Kupolė“ ekspedicinis archyvas tapo originaliu „Serentėlės“ repertuaru. Vaikai muzikuoja armonika, smuiku, lumzdeliu, kanklėmis, basetle ir būgnu, dėvi įvairių Lietuvos regionų tautinis kostiumus, kuriuos siūdinasi patys.

niversiteto bibliotekų renginys, skirtas įsimintinai datai. Apskrities viešosios bibliotekos senuosiuose rūmuose buvo surengta literatūrinė popietė. Renginyje koncertavo Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“.

Ilgaamžė „Kupolė“
2005 sausio 29 „Ūkininko patarėjas“ (ISSN 1392-2769) 16 psl.
Kristina Bružaitė, iliustruota.
Apie folkloro ansamblį „Kupolė“.

Už Laisvės gynėjus bus meldžiamasi Prisikėlimo bažnyčioje
2005 sausio 13 ELTA, Bernardinai.lt pranešimas spaudai.
Laisvės gynėjų dieną sausio 13 vakare Kaune, šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje bus aukoja*Trečiąkart apdovanoti konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatai*mos šv. Mišios. Po jų koncertuos Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, eiles skaitys aktoriai Rūta Staliliūnaitė ir Egidijus Stancikas.

Atvožus močiutės skrynią
2004 liepos 14 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Nr.160, Rūta Kanopkaitė.
Gėlėse skendinti jauki sodyba Upelio gatvėje Panemunėje – tarsi į miestą atkeliavusio lietuviško kaimo ir jo amatų salelė. Joje liaudies meną puoselėja kelios Jazerskų kartos. O.Jazerskienės audinių yra visuose Lietuvos muziejuose. Birželio viduryje Zyplių dvare Šakių rajone atidaryta nuolatinė tautodailės ekspozicija. Joje įsikūrė ir iš pakaunėje esančios Piliuonos kilusios Onos Jazerskienės darbo zanavykų ir kapsų kostiumai. Tačiau meistrė yra išaudusi ir žemaitiškų, aukštaitiškų kostiumų, gerai išmano, kuo jie skiriasi. Jos sukurtais tautiniais drabužiais puošėsi „Kupolės“, „Sutaro“ folkloro ansambliai.

Daina ir šokis nepaiso sienų
2004 „Pasaulio lietuvis“ (ISSN 1392-7639) Nr.5, 31-32 psl. Sigitas Šamborskis, iliustruota.
Apie Kauno rajono Domeikavos vaikų folkloro ansamblio „Serbentėlė“ ir Rusijos Kaliningrado srities Gusevo lietuvių vaikų ansamblio „Nadruvėlė“ bendradarbiavimą.

„Sebentėlė“ koncertavo Gumbinėje
2004 gegužės 5 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) 9 psl. Rūta Kanopkaitė, yra nuotraukų.
Apie Kauno rajono Domeikavos gyvenvietės vaikų folkloro ansamblio viešnagę Karaliaučiaus srityje, kur svečiavosi Gumbinės lietuvių vaikų kolektyvo „Nadruvėlė“ kvietimu.

Vaikų folklorinio dainavimo mokymo būdai
2003 „Liaudies kultūra“ (ISSN 0236-0551) Nr.3, 81-84 psl., iliustruota, su santrauka anglų kalba.
Pokalbis su vaikų folkloro ansamblių vadovėmis D. Bradauskiene, D. Deksniene, R. Pečiuliene ir R. Stočkuviene. Kalbėjosi Jūratė Šemetaitė, spaudai parengė Juozas Šorys.

Vasaros saulėgrąžos šventė kviečia į Laikrodžių kiemelį
2003 birželio 27 „Klaipėda“ (ISSN 1392-558X), 9-10 psl.
Indrė Sliužinskaitė – Macijauskienė.
Šventėje dalyvavo ir folkloro ansamblis „Kupolė“.

Pradžiugins retro stiliaus gerbėjus
2003 gegužės 14 „Kauno diena“ (ISSN 1392-7639) Nr.110.
Rūta Kanopkaitė aprašo artėjančios Kauno miesto šventės ir „Atataria lamzdžių“ renginius. Tarp jų ir „Aukso paukštės“ laureatės „Kupolės“ folkloro programą.

Visada turėję paukštės sparnus
2003 „Liaudies kultūra“ (ISSN 0236-0551) Nr. 2, 78-79 psl.
Zita Kelmickaitė, iliustruota.
Apie Kauno veterinarijos akademijos folkloro ansamblį „Kupolė“, „Aukso paukštės“ laureatą.

„Aukso paukštės“ nominacija ir mūsų „Kupolės“ 20-metis
2003 „Lietuvos veterinarija“ (ISSN 1392-0375) Nr.2, 6 ir 63-64 psl.
Antanas Algirdas Bernatonis, iliustruota, santraukos anglų ir vokiečių kalbomis.

Veterinarijos specialistai gaivina lietuviškus papročius
2001 kovo 1 „Laikinoji sostinė“ (ISSN 1392-2378), 8 psl.
Iveta Skliutaitė, iliustruota.
Apie Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblį „Kupolė“

Sukupoliuotos gražiausios dainos
2001 sausio 23 „Ūkininko patarėjas“ (ISSN 1392-2769), 11 psl.
Jolanta Kažemėkaitytė, iliustruota.
Apie Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ kompaktinę plokštelę „Gražiausios dainos“.

Ar dar gyvas lietuvių folkloras?
2000 birželio 26 „Klaipėda“ (ISSN 1392-558X), 23 psl.
Daiva Jurgilaitė apie Lietuvos veterinarijos akademijos ansamblio „Kupolė“ surengtą folkloro šventę Kaune.

„Kupole“, brandink žiedus, suk darnos ratą!
1999 birželio 12 „Šiaurės Atėnai“ (ISSN 1392-7760), 11 psl.
Laima Purlienė, iliustruota.
Apie folkloro festivalį „Kupolė“.

„Kupolė“ įamžina tautos tradicijas
1998 rugpjūčio 19 „XXI amžius“, 9 psl.
Egidijus Derenčius, iliustruota.
Apie Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblį.

Lietuvos veterinarijos akademijos Vidaus ligų katedros doc. dr. Antanui Algirdui Bernatoniui — 60
1998 „Lietuvos veterinarija“ (ISSN 1392-0375) Nr.2, 67 psl.
Lietuvos veterinarijos akademijos Vidaus ligų katedros bendradarbiai ir „kupoliukai“, yra portretas.

Bibliografė Genovaitė Mačiūtė