„Kupolė“ išsiskiria atidumu autentiškam dainos skambesiui ir dvasiai, pagarba buvusiai aukštai tėvų ir protėvių poetinei ir muzikinei kultūrai, stengiasi išsaugoti gyvą tikro dainavimo paprotį, puoselėja išlikusias tautos žinias ir įgūdžius.

Per 35 metus „Kupolė“ paruošė dvi dešimtis programų žemės ūkio darbų, šeimos gyvenimo, kalendorinių švenčių temomis. Su šiomis programomis koncertuota įvairiausiose Lietuvos vietose, o taip pat Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Olandijoje, Vokietijoje. Išleido penkias MC garsajuostes, keturias CD plokšteles, yra įrašyti bent dviejų koncertų DVD filmai. 2003 metais „Kupolė“ gavo aukščiausią įvertinimą — Aukso paukštę.

Kasmet per vasaros atostogas ansambliečiai vyksta į kaimus, lanko senus žmones. Bendraudami su jais, mokosi senovinių dainų, šokių, žaidimų, papročių, tautosakos. Surinktą medžiagą naudoja, ruošdami koncertines programas.

Folkloro ansamblis „Kupolė“ yra paramos gavėjas, juridinio vieneto kodas 303280795.

Kur rasti, kaip susisiekti su „Kupole“?