„Kupolės“ ir „Serbentėlės“ kūryba

sek, 2008-02-10 23:04 — Vladas

„Kupolė“ yra įdainavusi penkias MC garsajuostes, keturias CD plokšteles, bent du „gyvai“ įrašytus koncertų DVD filmus. Ir „Serbentėlė“ išleidusi net 45 kūrinėlių CD albumą. Muzikos pavyzdžių galima pasiklausyti paskutiniame šios buveinės skyriuje — Grotuvas. Be to, kupoliukai ir serbentukai sukūrę daugybę paveikslų, siuvinių, nėrinių, karpinių, drožinių, žolynų, kitų dailės rankdarbių.

2011 CD Lietuvos partizanų „linksmos“ dainos Tai antroji Lietuvos partizanų dainų plokštelė. Joje — Lietuvos sodžiuose gyvai dainuotos, ansamblio tautosakos žygiuose paliudytos pašaipios 1944 – 1954 metų karo atminties dainos.

2006 CD Lietuvos partizanų dainos — Lithuanian Combatants’ SongsPerformed by Kupolė, head Antanas Bernatonis.
Recorded by Mega Records, 2006.
(05 žygio dainą galima pasiklausyti skyriuje Grotuvas).

2004 DVD Lietuvos partizanų dainos — Lithuanian Combatants’ Songs.
1000-asis „Kupolės“ koncertas, vadovas Antanas Bernatonis.
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje Vilkijoje
2004.03.11 gyvai filmavo Leonas Glinskis.
(Ištraukų pasiklausyti galima skyriuje Grotuvas).

2005 DVD Romansai — Romances.
Folkloro šventės „Atataria lamzdžiai“
„Kupolės“ romansų koncertą
Kauno rotušės aikštėje
2005 m. gegužės mėnesį
„gyvai“ filmavo Leonas Glinskis.

2001 CD Gražiausios dainos — The Finest Songs.
Performed by Kupolė, head Antanas Bernatonis.
Recorded by Mega Records, 2001.
(Ištraukų pasiklausyti galima skyriuje Grotuvas).

1999 MC Kupolė, the same name — to paties pavadinimo garsajuostė.
All songs and dance music are writed down and collected from all Lithuania.
Performed by Kupolė.
Recorded by Matista, 1997.
Vadovas: Antanas Bernatonis.
Dainų vedėjai: Daiva Bradauskienė, Ernesta Gusmerytė, Dalia Laureckaitė, Genovaitė Sudintienė, Žaneta Šimkienė, Antanas Bernatonis, Tautvydas Bradauskas, Jonas Čepulis, Zigmas Kalesinskas, Antanas Laurinkevičius, Vytautas Nutautas, Dainius Šumskas.
Muzikantai: Kęstutis Darulis, Algis Kasperavičius, Povilas Grigas, Raimondas Jončas.

1997 MC Žemaičių dainos ir šokiai — Samogitian Songs and Dances.
All songs and dance music are writed down and collected from the Nord-Western part of Lithuania.
Performed by Kupolė.
Recorded by Matista, 1997.
Vadovas: Antanas Bernatonis.
Dainų vedėjai: Jurga Lazdauskaitė, Daiva Bradauskienė, Antanas Bernatonis.
Muzikantai: Romas Poderys, Povilas Grigas.